O festivalu

O festivalu

MAKfest je projekt mladih prostovoljk.

srecni mak

Med letoma 2010 in 2013 je potekal v obliki kulturnega festivala, v tem času so se odvili štirje festivali. V dneh kulturnega dogajanja so se imeli priložnost mladi, še neizkušeni ustvarjalci predstaviti in povezati z izkušenimi in uveljavljenimi umetniki. Drugi vsebinski sklop projekta je predstavljala naša partnerska organizacija CPM (Center za pomoč mladim), ki je pripravljala in izvajala program izkustvenih počitnic za mladostnike iz rejniških družin, s ciljem opolnomočiti mlade s socialnimi veščinami in krepitvijo notranje moči, prav tako smo denar mladim v stiski namenjali v obliki enkratnih namenskih zneskov (več v zavihku sklad).

nagrada_zlato_gnezdo_liberalna_akademija_011

Namen festivala je bilo širjenje altruizma in vzpostavljanje platforme za povezovanje ljudi. Želimo opozarjati na aktivno, zavestno in kreativno mlado generacijo. Festival je mladim omogočal pridobivanje referenc in izkušenj skozi kopico kulturnih prireditev. V želji po pozornejši in bolj povezani družbi je združeval ustvarjalce z različnih področij.
Izvedba projekta v celoti temelji na podpori donatorjev ter na prostovoljskem delu, ki je temeljno načelo festivala. Na ta način omogočamo, da se vsa zbrana sredstva stekajo naravnost v sklad – s tem denarjem ne krijemo nobenih organizacijskih stroškov.
Projekt MAKfest je prejeli nagrado za NAJprostovoljski projekt leta 2010, ki jo podeljuje Mladinski svet Slovenije in nam jo je izročil takratni predsednik države Danilo Türk, nominacijo za Sončno osebnost leta 2010 v organizaciji portala Pozitivke.net, leta 2012 pa je bil počaščen z nagrado Zlato gnezdo za leto 2011, ki jo podeljuje Liberalna akademija. V letu 2014 bomo MAKfest izvajali že peto leto. Tokrat bodo aktivnosti potekale v okviru projekta Izmenjevalnica.

Izmenjevalnica

izmenjevalnica

Izmenjevalnica je projekt Območnega združenja Rdečega Križa Ljubljana. Zaradi velike količine rabljenih oblačil, ki jih Rdeči križ zbira in namenja svojim uporabnikom, ki so ostajala v humanitarnem centru ali pa bila odpeljana v predelavo drugam, se je oblikovala ideja Izmenjevalnice. Od julija 2013 torej, enkrat mesečno, poteka izmenjava, na kateri lahko rabljena oblačila, zbrana v humanitarnem centru, izmenjamo za hrano, ki je (tako kot v ta namen zbrana oblačila) namenjena prejemnikom pomoči na Rdečem Križu. Ideja Izmjenjevalnice je krepiti zavest o reciklaži in soodvisnosti ljudi

MAKfest + Izmenjevalnica = Inštruktarnica

Vzpostaviti želimo kreativno, vzpodbudno in varno učno okolje. Izmenjevalnica tako razširi pojem blagovne menjave in omogoči menjavo znanja in podpore. Ustanavljamo »učni krožek«, kjer lahko starejši dijaki in študenti nudijo svojo pomoč (znanje) dijakom, ki si inštrukcij ne morejo privoščiti oz. katerih okolje ni učno stimulativno. Redno skupinsko učenje bo potekalo enkrat tedensko (pogostost srečanj bo odvisna tudi od potrebe in izraženih želja udeležencev in se bo sooblikovala sproti), poleg tega pa bo ekipa inštruktorjev pripravila tudi paket učnih delavnic – Matura.
Udeležencem bomo iz MAKfestovega sklada po potrebi krili stroške prevoza in priskrbeli malico. Prav tako bomo lahko plačali potreben material oz. pripomočke (kopiranje, učbeniki, kalkulator…), tistim, ki jih bodo potrebovali.

Izkušnje in veščine bodo nabirali tisti, ki bodo podajali snov in nudili učno pomoč, tistim pa, ki je bodo deležni, želimo pomagati razviti notranjo motivacijo, samozavest in občutek varnosti ter svoje lastne vrednosti.