Sklad

Sklad

Z MAKfestom smo do sedaj zbrali 15.698€.

leta 2010: 10.653€,

leta 2011: 2.410€,

leta 2012: 2.635€,

od tega smo do sedaj na različne načine mladim iz rejniških družin in socialno šibkejših okolij pomagali z 7.343€.

S tem denarjem smo s pomočjo Centrov za socialno delo trem dekletom iz socialno šibkejših družin omogočili nadaljevanje izobrazbe z nakupom kovčka s potrebščinami potrebnimi za vpis v srednjo frizersko šolo, plačali dve trodnevni delavnici v izvedbi Centra za pomoč mladim za 22 mladih iz rejniških družin,  financirali nakup materiala za izgradnjo doživljajskega igrišča za otroke v Mariboru,  dijakinji iz rejniške družine pokrili stroške strokovne ekskurzije in mladeniču, brez finančne zmožnosti kritja stroškov zdravstvenega zavarovanja plačali nujno zdravljenje.

logotipi-spletO projektu s strani Centra za pomoč mladim (CPM):

Ideja, ki se je porodila v glavah mladih deklet, da bi pomagale svojim vrstnikom, mladim iz rejniških in enostarševskih družin, se je materializirala v različnih oblikah. Ena od oblik sta vsekakor dva projekta – Aktivna treninga socialnih veščin – ki smo ju poimenovali Potepuhi in smo ju izvedli mladinski delavci na Društvu Center za pomoč mladim.

Potepuhi smo se dvakrat odpravili na tri-dnevni program, sestavljen iz različnih izkustvenih delavnic, kjer so mladi usvajali in trenirali ustrezne socialne veščine (komunikacija, sodelovanje, sprejemanje drugačnosti itd.), ter enodnevne »odprave« s pomočjo katere so krepili moč lastne volje, vztrajnosti in preko vsega tega dodajali kamenčke v mozaik svoje samozavesti.

Prva skupina mladih, ki je aktivno pristopila k svojemu osebnemu razvoju, se je v mesecu maju podala na 20 km dolgo odpravo z rafti po Kolpi. Kljub mrzlemu vremenu, vetru, razbolelim mišicam in mraku, ki je že načel vidljivost ob povratku v tabor, so vsi mladostniki do konca stisnili zobe in ponosno priveslali do cilja.

Druga skupina pa si je zadala gorske izzive, prehodili so pot iz vasi Soča pri Bovcu do Krnskega jezera in še isti dan nazaj. Skupina se je prvi dan aktivnega treninga skozi različne spoznavne in timske vaje pripravila na pohod, ki je bil kljub dolgi in zahtevni poti uspešen, saj so mladi ves čas hodili skupaj, se na poti opogumljali, podpirali, sodelovali in zvečer timski vzpon veselo proslavili  ob taborniškem ognju.

Obeh projektov skupaj se je udeležilo 22 mladih iz rejniških in enostarešvskih družin. Vsi so aktivno sodelovali v programu in v svoja srca in glave vsadili semena moči, pozitivnega in konstruktivnega razmišljanja o sebi in drugih ter upanje na bolj svetlo prihodnost.